Aktuální info pro rodiče

Nabídka příměstských táborů na letní prázdniny:

Zábřeh, Šumperk

——————————–

Od 5. 2. 2024 dochází ke změně rozvrhu. Nový rozvrh naleznete: Základní škola/Rozvrh hodin.

——————————–

V sekci “ŠKOLNÍ JÍDELNA” naleznete upravené ceny za stravu platné         od 1. 2. 2023.

 

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Poradenství a prevence

!!! Stránky ve výstavbě !!!

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. K hlavním cílům ŠPP patří zlepšování sociálního klimatu školy, připravit podmínky integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, pracovat na efektivní komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.

Výchovný poradce

 • XXX

Kontakt: Mgr. Lantová Lucie, tel: 731 319 985, e-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Dokumenty:
Preventivní program předcházení neúspěšnosti

 

Školní metodik prevence

 • XXX

Kontakt: Ing. Vacková Marie, DiS., tel: 739 828 604, e-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Konzultační hodiny:  po předchozí domluvě

Dokumenty:
Minimální preventivní program
Krizový plán

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Kontakt: Mgr. Kropáčová Pavla, tel: 731 319 985, e-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

 

Několik kontaktů pro případ potřeby

Kliničtí psychologové pro děti a mládež

 • PhDr. Marie Totínová
  Milana Rastislava Štefánika 967, 787 01 Šumperk
  Tel.: 583 311 320
 • PhDr. Kateřina Jurenková
  Slovanská 260, 787 01 Šumperk
  Tel.: 737837298
 • PhDr. Svatopluk Morávek
  Radniční 231/4, 787 01 Šumperk
  Tel.: 583 217 410, 775 932 381
 • PhDr. Konečná Dagmar, Psychologická ordinace Dakord
  Náměstí Osvobození 28A, 789 01 Zábřeh
  dagmar.konecna@dakord.cz; tel.: 737 106 922
 • Mgr. Veronika Jarmarová
  Náměstí 8. května 1, 789 01 Zábřeh;
  jarmarova.veronika@seznam.cz; tel.: 605 577 983

Pedopsychiatři

 • MUDr. Eva Rozsívalová
  Šmeralova 527, 787 01 Šumperk
  detskapsychiatrie.su@centrum.cz; tel.: 583 219 713
 • MUDr. Pavla Zechová
  Školská 15, Zábřeh 789 01
  pavlazechova@ordinacedusevnihozdravi.cz; tel.: 583 411 600, 607 147 650

Logopedická prevence

 • XXX
 • XXX

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence (OSPOD)

 • Mgr. Hana Horčicová (vedoucí oddělení) hana.horcicova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 127
 • Bc. Lenka Musilová, DiS. (kurátorka pro děti a mládež)
  lenka.musilova@muzabreh.cz; tel.: 583 468 129
 • Mgr. Kamila Ryšavá (kurátorka pro děti a mládež)
  kamila.rysava@muzabreh.cz; tel.: 583 468 130

Linka bezpečí                                                 116 111
Linka bezpečí dětí a mládeže                      +420 800 155 555
Hasičský záchranný sbor                             150
Zdravotnická záchranná služba                  155
Policie České republiky                                 158
Tísňová linka                                                   112
PPP                                                                   +420 583 215 279, +420 606 028 753
SPC                                                                   +420 583 222 324, +420 734 602 479