Aktuální info pro rodiče

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 6. 11. 2023 od 14:00 do 16:00. Informace o prospěchu žáků podají třídní učitelé.

——————————–

V sekci “ŠKOLNÍ JÍDELNA” naleznete upravené ceny za stravu platné

od 1. 2. 2023.

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Rozvrh hodin

Platný od 4. 9. 2023

První třída

1. třída 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ M VV ČJ      
Úterý ČJ M PRV ČJ      
Středa ČJ M ČJ HV      
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ      
Pátek ČJ TV TV      

Druhá třída

 2. třída 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ M VV ČJ/ČT      
Úterý ČJ M PRV ČJ/ČT ČJ/S    
Středa ČJ M ČJ HV M/G    
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ/ČT      
Pátek ČJ TV TV      

Třetí třída

 3. třída 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ AJ M ČJ HV    
Úterý ČJ M ČJ AJ PRV    
Středa ČJ M M VV ČJ    
Čtvrtek ČJ M ČJ AJ PRV    
Pátek ČJ TV TV      

Čtvrtá třída

 4. třída 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ VL M AJ HV    
Úterý ČJ M AJ ČJ    
Středa ČJ M M VV VV    
Čtvrtek ČJ M AJ VL ČJ  
Pátek ČJ TV TV ICT    

Pátá třída

 5. třída 1 2 3 4 5 6 7
Pondělí ČJ VL M AJ HV    
Úterý ČJ M AJ ČJ    
Středa ČJ M M VV VV    
Čtvrtek ČJ M AJ VL ČJ  
Pátek ČJ TV TV ICT