Aktuální info pro rodiče

Podrobné informace k provozu školy po návratu všech žáků k prezenční výuce

Hygienická opatření

– Žáci a i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

– Ve škole bude opět několikrát denně prováděna desinfekce povrchů.

– V učebnách se bude pravidelně a častěji větrat. Je vhodné, aby žáci měli vrstvené oblečení.

– Jednotlivé třídy se nebudou prolínat při žádné organizované aktivitě – vyučování, aktivity ve ŠD,

stravování…

– Vstup třetích osob do školy je možný jen v odůvodněných případech a omezen na minimum. Rodiče

prosíme, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech.

Výuka

– Výuka bude organizována pouze v homogenní skupinách (třídách) tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd.

– Stále platí zákaz sportovních činností a zpěvu. Místo tělesné výchovy se žáci při vhodném počasí půjdou projít na čerstvý vzduch. V případě nepříznivého počasí budou mít náhradní program ve škole – budou procvičovat učivo, které ještě dostatečně nezvládli. Také v hodinách hudební výchovy budou žáci mimo hudební nauku a poslech skladeb procvičovat potřebné učivo.

Čtvrtletní hodnocení žáků obdržíte od třídních učitelů. Můžete si také sjednat individuální konzultaci

s vyučujícím.

 

Provoz družiny:

Pro 1 a 2 třídu:  provoz není omezen

Pro 3 -4 -5 třídu, provoz není omezen

 

Úplata za ŠD bude snížena následovně. Pokud byl provoz ŠD přerušen v měsíci více jak 5 dnů, bude vrácena poloviční část úplaty za tento měsíc (25 Kč). 1.-2. ročník – vratka 50,- Kč, 3.-5. ročník – vratka 75,- Kč

Tato vratka bude odečtena z platby za období 1-6 /2021.

Do konce kalendářního roku nebudou organizovány žádné kroužky. Pokud bude možné v další části školního roku kroužky organizovat, budete informováni.

Provoz

Provoz školy
6:00 - 16:00 hod.

Provoz MŠ
6:00 - 16:30 hod.

Provoz ZŠ
7:00 - 13:00 hod.

Provoz ŠD
6:00 - 7:00 hod.
12:00 - 16:00 hod.

Rozvrh hodin

První třída

 1234567
PondělíČJMČJVV  
ÚterýČJMČJPRV  
StředaČJMČJHV   
ČtvrtekČJM PRV    
PátekČJŘV TV TV    

Druhá třída

 1234567
PondělíČJMČJVVČJ  
ÚterýČJMČJPRVM  
StředaČJMČJHV   
ČtvrtekČJM PRV    
PátekČJŘV TV TV    

Třetí třída

 1234567
PondělíČJMAJPrv  
ÚterýČjPrvM Čj-čtení HV  
StředaAJ M ČJ Čj-čtení   VV  
Čtvrtek MAJ Čj Čj-čtení   Prv  
PátekČJ MgTvTvČJ -sloh  

Čtvrtá třída

 1234567
PondělíČJM AJVL  
Úterý Čj M VLHV  
Středa M ČJ -čteníČJVv Vv  
Čtvrtek MAj AJ  ČJ -čtení  
Pátek ČJ Mg Tv Tv  ČJ -sloh  

Pátá třída

 012345
Pondělí ČJ M AJ VL 
Úterý ČJ MVl HV
Středa ICT M ČJ ČJ- čtení  Vv VV 
Čtvrtek M AJ AJ PŘ ČJ- čtení 
Pátek Čj Mg Tv TV ČJ – sloh