Aktuální info pro rodiče

Od 10.5.2021

MŠ plně v provozu, děti MŠ se netestují a nemají roušky.

ZŠ beze změn ve stejném režimu jako doposud.

 

 

Během dubna – května se naše škola zapojila do projektů – DEN ZEMĚ 22.4.2021, UKLIĎME ČESKO 23.4.2021, ČARODĚJNICE 30.4.2021.
Fotografie z projektových dnů –

Fotogalerie

 

 

Průběh do konce května 2021

 

10.5.2021 –  nástup dětí do MŠ, nemusí se testovat.

 

13.5.2021 – dopravní hřiště Mohelnice , pouze žáci ZŠ ( žáci hradí náklady na dopravu).

 

28.5.2021 – V pátek oslavíme den dětí. Dopoledne navštívíme planetárium, které přijede za námi do školy.

 

Provoz

Provoz školy
6:00 - 16:00 hod.

Provoz MŠ
6:00 - 16:30 hod.

Provoz ZŠ
7:00 - 13:00 hod.

Provoz ŠD
6:00 - 7:30 hod.
12:00 - 16:00 hod.

Rozvrh hodin

První třída

 1234567
PondělíČJMČJVV  
ÚterýČJMČJPRV  
StředaČJMČJHV   
ČtvrtekČJM PRV    
PátekČJŘV TV TV    

Druhá třída

 1234567
PondělíČJMČJVVČJ  
ÚterýČJMČJPRVM  
StředaČJMČJHV   
ČtvrtekČJM PRV    
PátekČJŘV TV TV    

Třetí třída

 1234567
PondělíČJMAJPrv  
ÚterýČjMPRV Čj-čtení HV  
StředaM ČJ ČJ Čj-čtení   VV  
Čtvrtek MAJ AJ PRV  Čj-čtení  
PátekČJ MgTvTvČJ -sloh  

Čtvrtá třída

 1234567
PondělíČJM AJVL  
Úterý Čj M VLHV  
Středa M ČJ ČJ-čteníVv Vv  
Čtvrtek MAj AJ  ČJ -čtení  
Pátek ČJ Mg Tv Tv  ČJ -sloh  

Pátá třída

 012345
Pondělí ČJ M AJ VL 
Úterý ČJ MVl HV
Středa ICT M ČJ ČJ- čtení  Vv VV 
Čtvrtek M AJ AJ PŘ ČJ- čtení 
Pátek Čj Mg Tv TV ČJ – sloh