Aktuální info pro rodiče

Výše školného za předškolní vzdělávání za červenec 2024            činí 143 Kč.

——————————–

Výše úplaty pro šk. rok 2024/2025 naleznete:

Hlavní strana/Informace

——————————–

Nabídka příměstských táborů na letní prázdniny:

Zábřeh, Šumperk

——————————–

Od 5. 2. 2024 dochází ke změně rozvrhu. Nový rozvrh naleznete: Základní škola/Rozvrh hodin.

 

 

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Mateřská škola

Hymna naší školky

My jsme děti
(Melodie – Pec nám spadla)

My jsme děti, malé děti,
my chodíme do školky,
hrajeme si, povídáme,
půjčujem si pastelky.
Stavíme a montujeme,
venku všechno zkoumáme,
zvědaví jsme, neposední,
SLUNÍČKA si říkáme.

Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola se nachází ve středu obce ve starší budově. V okolí MŠ se rozkládá obora, kde se pasou jeleni, daňci a mufloni. Od 1. ledna 2003 je MŠ na základě rozhodnutí obecního úřadu v Horních Studénkách sloučena se Základní školou a je dnes příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Budova MŠ je dvoupodlažní. Nachází se zde MŠ, školní družina, dvě třídy ZŠ, cvičebna, kuchyň, jídelna, sklady, kotelna a sklad paliv. K budově patří školní zahrada, která prošla v roce 2009 rekonstrukcí. Vybavení MŠ je zastaralé, ale dle možností postupně pracujeme na jeho obnově. Je třeba doplnit vybavení herny hracími kouty.
Budova je celkově prostorná. Vnitřní prostory jsou ze všech stran prosvětleny velkými okny. Při vstupu do budovy máme v přízemí šatnu MŠ, ředitelnu, šatnu a WC pro zaměstnance, dále prostornou hernu a třídu MŠ, sklad lehátek, umývárnu a WC dětí. Ve sklepních prostorách jsou sklady, kotelna a sociální zařízení pro topiče.
V prvním patře se nachází družina, kancelář vedoucí školní jídelny, I. třída ZŠ, dále WC pro personál, WC žáků, Z herna, II. třída ZŠ a dále to přechází do kuchyně a jídelny.

Organizace denních činností

6:00 – 8:00
Příchod dětí, volné hry.
8:00 – 11:30
Volné hry dětí, komunikativní kruh, spontánní činnosti, skupinové a individuální činnosti, TV chvilka, cílené činnosti dětí, kooperativní, tematické, prožitkové a činnostní učení. Hygiena, svačina. Hygiena, příprava na pobyt venku. Pobyt venku.
11:30 – 14:00
Hygiena, oběd, spánek odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby.
14:00 – 16:00
Hygiena, svačina, odpolední činnosti.