Aktuální info pro rodiče

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 6. 11. 2023 od 14:00 do 16:00. Informace o prospěchu žáků podají třídní učitelé.

——————————–

V sekci “ŠKOLNÍ JÍDELNA” naleznete upravené ceny za stravu platné

od 1. 2. 2023.

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Školní jídelna

Číslo účtu pro platbu stravného: 115-8704810227/0100. Platba obědů probíhá zálohově předem inkasem nebo převodem na účet. Pro platbu inkasem nahlaste číslo účtu vedoucí jídelny Steidlové Ludmile (tel: 739 828 604).

Pravidla pro odhlašování dětí ze stravy:
= obědy je nutné telefonicky odhlásit den předem do 14:00 SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= při pondělní nepřítomnosti dětí je odhlašování v neděli, nejpozději do 19:00 SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= pokud odhlásíte své dítě pouze třídnímu učiteli osobně nebo emailem nebo SMS na jiné tel. číslo, může se stát, že Vám oběd nebude odhlášen
= stejná pravidla pro odhlašování platí pro děti MŠ i žáky ZŠ
= jakmile se po nepřítomnosti dítě vrátí zpět do MŠ nebo ZŠ, je nutné den předem do 14:00 nahlásit oběd na následující den SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= pokud dítě nenastoupí ten den do MŠ nebo ZŠ a není den předem odhlášené, ráno již oběd odhlásit nejde. Je nutné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Výdej neodhlášených obědů do jídlonosičů je u paní kuchařky od 11:00 do 11:30. Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Oběd je odhlášený až od následujícího dne.

Výše stravného od 1. 2. 2023 po odečtení dotace od obce:

Děti MŠ: 2 – 6 let
– přesnídávka 10,- Kč
– oběd 17,- Kč
– svačina 10,- Kč

Děti MŠ: odložená školní docházka (7 let)
– přesnídávka 10,- Kč
– oběd 25,- Kč
– svačina 10,- Kč

Děti ZŠ: od 7 do 10 let
– svačina 16,- Kč
– oběd 23,- Kč

Děti ZŠ: od 10 do 12 let
– svačina 16,- Kč
– oběd 26,- Kč

Obec Horní Studénky dotuje dětem z MŠ oběd částkou 2,- Kč za 1 oběd a žákům ze ZŠ částkou 4,- Kč za 1 oběd.