Aktuální info pro rodiče

Rozhodnutí o dodatečném přijetí do MŠ pro školní rok 2022 / 2023

———————————————-

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

———————————————-

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Školní jídelna

Číslo účtu pro platbu stravného: 115-8704810227/0100. Platba obědů probíhá zálohově předem inkasem nebo převodem na účet. Pro platbu inkasem nahlaste číslo účtu vedoucí jídelny Steidlové Ludmile (tel: 739 828 604).

Pravidla pro odhlašování dětí ze stravy:
= obědy je nutné telefonicky odhlásit den předem do 14:00 SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= při pondělní nepřítomnosti dětí je odhlašování v neděli, nejpozději do 19:00 SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= pokud odhlásíte své dítě pouze třídnímu učiteli osobně nebo emailem nebo SMS na jiné tel. číslo, může se stát, že Vám oběd nebude odhlášen
= stejná pravidla pro odhlašování platí pro děti MŠ i žáky ZŠ
= jakmile se po nepřítomnosti dítě vrátí zpět do MŠ nebo ZŠ, je nutné den předem do 14:00 nahlásit oběd na následující den SMS nebo zavoláním na tel. číslo 739 828 604
= pokud dítě nenastoupí ten den do MŠ nebo ZŠ a není den předem odhlášené, ráno již oběd odhlásit nejde. Je nutné si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Oběd se vyzvedává přímo u paní kuchařky v 11:00. Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Oběd je odhlášený až od následujícího dne.

Výše stravného po odečtení dotace od obce:

Děti MŠ: 2 – 6 let
– přesnídávka 8,- Kč
– oběd 15,- Kč
– svačina 8,- Kč

Děti MŠ: 7 – 10 let
– přesnídávka 8,- Kč
– oběd 22,- Kč
– svačina 8,- Kč

Děti ZŠ: 7 – 10 let
– oběd 22,- Kč
– svačina 14,- Kč

Obec Horní Studénky dotuje dětem oběd částkou 2,- Kč za 1 oběd.