Aktuální info pro rodiče

Výše školného za předškolní vzdělávání za červenec 2024            činí 143 Kč.

——————————–

Výše úplaty pro šk. rok 2024/2025 naleznete:

Hlavní strana/Informace

——————————–

Nabídka příměstských táborů na letní prázdniny:

Zábřeh, Šumperk

——————————–

Od 5. 2. 2024 dochází ke změně rozvrhu. Nový rozvrh naleznete: Základní škola/Rozvrh hodin.

 

 

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Školní jídelna

Číslo účtu pro platbu stravného: 115-8704810227/0100. Platba obědů probíhá zálohově předem inkasem nebo převodem na účet. Pro platbu inkasem nahlaste číslo účtu vedoucí jídelny Steidlové Ludmile (tel: 739 828 604).

Pravidla pro odhlašování dětí ze stravy:

Za odhlášení či přihlášení stravy odpovídá rodič dítěte a musí jej provést na www.strava.cz
Strava NENÍ odhlašována automaticky!

Obědy je nutné odhlásit den předem do 14:00. Při pondělní nepřítomnosti dětí je odhlašování v neděli, nejpozději do 19:00.

V 1. den nepřítomnosti dítěte máte nárok na jídlo do jídlonosiče za dotovanou cenu a je nutné si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Pokud tak neučiníte, oběd propadá. Výdej neodhlášených obědů do jídlonosičů je u paní kuchařky od 11:00 do 11:15. Děkujeme za dodržování času.

Od 8. 4. 2024 v případě pokračující nepřítomnosti (2. a další dny), pokud není strava v systému odhlášená, je oběd počítán za plnou cenu (plná cena je uvedena v dodatku v dokumentech ŠJ).

Výše stravného od 1. 2. 2023 po odečtení dotace od obce:

Děti MŠ: 2 – 6 let
– přesnídávka 10,- Kč
– oběd 17,- Kč
– svačina 10,- Kč

Děti MŠ: odložená školní docházka (7 let)
– přesnídávka 10,- Kč
– oběd 25,- Kč
– svačina 10,- Kč

Děti ZŠ: od 7 do 10 let
– svačina 16,- Kč
– oběd 23,- Kč

Děti ZŠ: od 10 do 12 let
– svačina 16,- Kč
– oběd 26,- Kč

Obec Horní Studénky dotuje dětem z MŠ oběd částkou 2,- Kč za 1 oběd a žákům ze ZŠ částkou 4,- Kč za 1 oběd.