Aktuální info pro rodiče

Dopravní hřiště

V úterý 4. 10. 2022 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Sraz všech dětí ve škole je nejpozději v 7:15.

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

GDPR

Jmenování pověřence

Správce ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Horní Studénky 93, Zábřeh, 789 01 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako “GDPR”).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost
Schola Servis GDPR, s.r.o.,
IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan: JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktní údaje pověřence jsou:
1. ID datové schránky: 5b36car
2. Adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. Telefonní číslo: +420 703 140 006, +420 733 281 378, +420 732 464 854
4. E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz