Aktuální info pro rodiče

Výše školného za předškolní vzdělávání za červenec 2024            činí 143 Kč.

——————————–

Výše úplaty pro šk. rok 2024/2025 naleznete:

Hlavní strana/Informace

——————————–

Nabídka příměstských táborů na letní prázdniny:

Zábřeh, Šumperk

——————————–

Od 5. 2. 2024 dochází ke změně rozvrhu. Nový rozvrh naleznete: Základní škola/Rozvrh hodin.

 

 

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

GDPR

Jmenování pověřence

Správce ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, příspěvková organizace, se sídlem Horní Studénky 93, Zábřeh, 789 01 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako “GDPR”).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost
Schola Servis GDPR, s.r.o.,
IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan: JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktní údaje pověřence jsou:
1. ID datové schránky: 5b36car
2. Adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3. Telefonní číslo: +420 703 140 006, +420 733 281 378, +420 732 464 854
4. E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz