Aktuální info pro rodiče

Od 10.5.2021

MŠ plně v provozu, děti MŠ se netestují a nemají roušky.

ZŠ beze změn ve stejném režimu jako doposud.

 

 

Během dubna – května se naše škola zapojila do projektů – DEN ZEMĚ 22.4.2021, UKLIĎME ČESKO 23.4.2021, ČARODĚJNICE 30.4.2021.
Fotografie z projektových dnů –

Fotogalerie

 

 

Průběh do konce května 2021

 

10.5.2021 –  nástup dětí do MŠ, nemusí se testovat.

 

13.5.2021 – dopravní hřiště Mohelnice , pouze žáci ZŠ ( žáci hradí náklady na dopravu).

 

28.5.2021 – V pátek oslavíme den dětí. Dopoledne navštívíme planetárium, které přijede za námi do školy.

 

Provoz

Provoz školy
6:00 - 16:00 hod.

Provoz MŠ
6:00 - 16:30 hod.

Provoz ZŠ
7:00 - 13:00 hod.

Provoz ŠD
6:00 - 7:30 hod.
12:00 - 16:00 hod.

Informace