Aktuální info pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

———————————————-

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

———————————————-

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, příspěvková organizace, okres Šumperk

Horní Studénky 93
789 01 Zábřeh
Olomoucký kraj

GSM: +420 732 969 921 (ředitelka školy)
E-mail: zs.h.studenky@rps.cz
Datová schránka: ID (3t4mdk7)
IČO: 75029073

 

Ředitelka školy: Steidlová Ludmila – učitelka MŠ (pověřená osoba vedením školy)

Pedagogický sbor :
Steidlová Ludmila – učitelka MŠ
Ing. Vacková Marie, DiS. – učitelka MŠ
Matějíčková Marie – učitelka MŠ

Mgr. Lantová Lucie – učitelka ZŠ (1. a 3. ročník)
Lic. Faltusová Jana, Mgr. Kropáčová Pavla – učitelka ZŠ (2., 4. a 5. ročník)
Martináková Vladislava – vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Vedoucí stravovny :
Steidlová Ludmila

Provozní zaměstnanci :
Rýznarová Petra – školnice
Divišová Anna – kuchařka
Rýznar Miroslav – topič

Výchovný poradce:
Mgr. Lantová Lucie

Preventista školy:
Mgr. Lantová Lucie

Telefonní spojení:
Vedení školy, ZŠ: 732 969 921, 583 418 038
Mateřská škola: 739 828 604, 583 455 685
Školní družina: 731 319 985
Vedoucí stravovny: 605 214 214