Aktuální info pro rodiče

Dopravní hřiště

V úterý 4. 10. 2022 pojede ZŠ a MŠ do Mohelnice na dopravní hřiště. Sraz všech dětí ve škole je nejpozději v 7:15.

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Školní družina

Provoz školní družiny:
6:00 – 7:00 hodin
11:30 – 16:00 hodin

Školní družina zabezpečuje náplň volného času po vyučování. Pomáhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou. Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založena na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti a navazuje kladné emoce. Hlavním pedagogických cílem je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i kolektivních hrách, soutěžích, při rekreačních a sportovních činnostech.

Denní skladba činností

  • hygiena, oběd
  • odpočinkové činnosti dle zájmu děti (čtení na pokračování, dětské časopisy.)
  • zájmové činnosti k rozvoji seberealizace, poznávání a dovedností (rekreační, výtvarné, sportovní a manuální činnosti)