Aktuální info pro rodiče

V současné době pro Vás nemáme žádné důležité informace

Provoz

Provoz školy
6:00 - 16:00 hod.

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ
7:15 - 12:05 hod.

Provoz ŠD
6:00 - 7:15 hod.
11:45 - 16:00 hod.

Školní družina

Provoz školní družiny:
6:00 – 7:15 hodin
11: 45 – 16:00 hodin

Školní družina zabezpečuje náplň volného času po vyučování. Pomáhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou. Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založena na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti a navazuje kladné emoce.Hlavním pedagogických cílem je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i kolektivních hrách, soutěžích, při rekreačních a sportovních činnostech.

Denní skladba činnosti:

  • Hygiena, oběd.
  • Odpočinkové činnosti dle zájmu děti (čtení na pokračování, dětské časopisy..)
  • Zájmové činnosti k rozvoji seberealizace, poznávání a dovedností (rekreační, výtvarné, sportovní a manuální činnosti).