Aktuální info pro rodiče

Nabídka příměstských táborů na letní prázdniny:

Zábřeh, Šumperk

——————————–

Od 5. 2. 2024 dochází ke změně rozvrhu. Nový rozvrh naleznete: Základní škola/Rozvrh hodin.

——————————–

V sekci “ŠKOLNÍ JÍDELNA” naleznete upravené ceny za stravu platné         od 1. 2. 2023.

 

 

 

Provoz

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ a ŠD
6:00 - 16:00 hod.

Hlavní stránka

Pro více informací a načtení celého plakátu klikněte na tento odkaz.

Charakteristika základní školy a mateřské školy v Horních Studénkách

          Škola se nachází v klidném a zdravém prostředí, horní části obce obklopená přírodou. V obci byla škola již před rokem 1786. V roce 1908 byla výuka přemístěna do nové budovy, která však byla přestavěna na byty. V současné době škola sídlí v budově ze 70. let minulého století. Prošla částečnou rekonstrukcí, která podtrhuje její ráz v obci.

         Mnoho rodičů si pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich dítěti zajistit dostatečné a kvalitní vzdělání. Je důležité se nad touto otázkou zamyslet, protože každému rodiči záleží, aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytováno vzdělávání v té nejlepší formě a kvalitě. Rodiče mají plné právo rozhodnout a vybrat školu, na kterou své dítě přihlásí.

         Pro lepší představu o výuce na malotřídní škole zde uvedu stručnou charakteristiku, která může rodičům posloužit jako vodítko při rozhodování o výběru školy. Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější (v naší malotřídní škole je průměrný počet žáků na třídu 10 dětí, v klasické základní škole 25-30 žáků). V malotřídní škole je kladen velký důraz na odlišný způsob výuky než jaký známe z klasické základní školy. Toto je pro mnoho rodičů největší a nepřekonatelný problém, protože sami si dost dobře nedokáží představit, jak to funguje.

         Většina odborníků z řad pedagogů ale právě tento odlišný způsob výuky hodnotí jako největší přednost malotřídních škol. V první řadě jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně rozvrhnout práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje okamžité získávání zpětné vazby od učitele a informaci o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt a interakci s žáky – je schopen mnohem většího individuálního přístupu (to se týká hlavně nadprůměrně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vztahy ve škole jsou téměř rodinné a jak víme, v rodině se dítě učí nejlépe.

         Žáci v malotřídní škole získávají a zpracovávají velké množství informací nejen od učitele, ale také při spojení tříd od starších spolužáků (nové učivo vyššího ročníku) nebo od mladších spolužáků (opakují si učivo předešlých let). Často pak dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi ukázalo jako velmi efektivní – ani učitel se nedokáže myšlení dětí někdy natolik přiblížit jako děti samy. Způsob výuky malotřídní školy je tedy významně spojen s budováním samostatnosti žáků a efektivnosti zpracování informací. Je prokázáno, že děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou frontální výuky. Nejlépe je totiž pochopí formou nápodoby nebo když se do těchto situací samy dostanou.

         Malotřídní škola v Horních Studénkách  je školou, kde se snažíme vyvážit výuku spojených ročníků s výukou samostatných hodin. Samostatným ročníkem je u nás vždy 1.  a 2. třída, která i když má menší počet žáků než by měla průměrně mít, vyučujeme ji ve všech předmětech samostatně. Velký podíl samostatných hodin mají také český jazyk, anglický jazyk nebo matematika. Naopak spojovat se snažíme všechny výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchovy, protože větší počet dětí je v těchto předmětech spíše ku prospěchu (hraní her, skupinová práce, projektová výuka, atd.). Ve vyspělých zemích (Švédsko, Finsko, Kanada, aj.) je nízký počet dětí ve třídách naprostou samozřejmostí a způsob výuky se velmi blíží výuce na malotřídní škole. Ve velkých městech (Praha, Brno aj.) už začínají rodiče chápat význam „malé školy“ a vozí své děti často až na druhý konec města, jen aby bylo dítě v menším kolektivu a byla mu poskytnuta co největší individuální podpora.

         Teď je na čase, aby tuto výhodu pocítili i rodiče dětí v menších obcích a proměnili ji ve svůj benefit. Malotřídní škola v našem pojetí je moderní vzdělávací instituce, která nabízí kvalitní a plnohodnotné vzdělání pro všechny děti.