ZŠ a MŠ Horní Studénky, okres Šumperk, PO

Horní Studénky 93
Zábřeh
789 01
583 418 038
732 969 921
zs.h.studenky@rps.cz

Provoz školy:

MŠ:      6:00 - 15:30 hodin 

od 1.10.2018  6:00 - 16:00 hodin

ŠD:       6:00 - 7:15 hodin 

           11:45 - 16:00 hodin

ZŠ:      7:30 - dle rozvrhů jednotlivých ročníků

 

 

 

                                                 

Školská rada

Zápis ze 4. jednání školské rady při ZŠ a MŠ Horní Studénky ze dne 3. 9. 2018

 

Přítomní:

Mgr. Lucie Lantová

Ing. Marie Vacková, DiS.

Pavla Klimešová

Mgr. Marie Gintherová

 

Program:

1/ Seznámení se změnami a úpravami Školního řádu, s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizačního řádu a Provozního řádu pro školní rok 2018/2019.

2/ Schválení nového Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizačního řádu a Provozního řádu pro školní rok 2018/2019.

 

 

Ad 1/ Se změnami a úpravami ve Školním řádu, v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), v Organizačním řádu a v Provozním řádu přítomné seznámila paní ředitelka Mgr. Marie Gintherová.

Ad 2/  Školská rada schválila předložený Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizační řád a Provozní řád.

 

Příloha zápisu:

1/ Školní řád

2/ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů)

3/ Organizační řád

4/ Provozní řád

 

Zapsala: Ing. Vacková Marie, DiS.                             Podpisy: