Školská rada

Zápis ze 4. jednání školské rady při ZŠ a MŠ Horní Studénky ze dne 3. 9. 2018

 

Přítomní:

Mgr. Lucie Lantová

Ing. Marie Vacková, DiS.

Pavla Klimešová

Mgr. Marie Gintherová

 

Program:

1/ Seznámení se změnami a úpravami Školního řádu, s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizačního řádu a Provozního řádu pro školní rok 2018/2019.

2/ Schválení nového Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizačního řádu a Provozního řádu pro školní rok 2018/2019.

 

 

Ad 1/ Se změnami a úpravami ve Školním řádu, v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), v Organizačním řádu a v Provozním řádu přítomné seznámila paní ředitelka Mgr. Marie Gintherová.

Ad 2/  Školská rada schválila předložený Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů), Organizační řád a Provozní řád.

 

Příloha zápisu:

1/ Školní řád

2/ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (studentů)

3/ Organizační řád

4/ Provozní řád

 

Zapsala: Ing. Vacková Marie, DiS.                             Podpisy: