Anglický jazyk

Chit Chat 1 complete.pdf (523997) - kompletní přehled učiva - 3.třída - Chit Chat 1

Chit Chat 2 complete.pdf (657321) - kompletní přehled učiva - 4.,5.třída - Chit Chat 2 

https://www.learningchocolate.com/ - trénování výslovnosti, kliknout na Category a vybrat oblast slovíček