Základní škola

 

 Mgr. Lucie Lantová       - třídní učitelka I. a II. ročníku

 Mgr. Marie Gintherová - třídní učitelka III., IV. a V. ročníku

 Pavla Klimešová             - učitelka ZŠ

                                         - vychovatelka v ŠD

Pavla Klimešová             - asistent pedagoga