Školní jídelna

  Nové číslo účtu pro platbu stravného 115-8704810227/0100 pro platbu inkasem prosím nahlaste změnu čísla účtu od 1. 3. 2019 
 

Výše stravného MŠ do 6 let: přesnídávka             7,00 Kč 
                                                          oběd           13,00 Kč 
                                                      svačina            6,00 Kč 

_______________________________________________________________
                                                CELKEM               26,00+2,00=28,00Kč

 

 Obecní úřad dotuje dětem oběd částkou 2,- Kč za 1 oběd

 

Výše  stravného MŠ  7let:       přesnídávka 7,00 Kč    

                                                          oběd 19,00 Kč

                                                    svačina   6, 00 Kč

                            CELKEM                        32,00+2,00=34,00Kč

 

 Výše stravného ZŠ:           oběd 7 - 10 letí           19,00+2,00=21,00Kč                           svačina pro ZŠ    14,- Kč 

                                          oběd 11-14 letí            22,00+2,00=24,00Kč    

                                         pracovníci školy           30,- Kč