Školní družina

 
Provoz školní družiny ŠD: 6:00 - 7:15 hodin, 11: 45 - 16:00 hodin
Školní družina zabezpečuje náplň volného času po vyučování. Pomáhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností a zábavou. Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založena na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti a navazuje kladné emoce.Hlavním pedagogických cílem je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i kolektivních hrách, soutěžích, při rekreačních a sportovních činnostech.
Denní skladba činnosti:  
- Hygiena, oběd. 
- Odpočinkové činnosti dle zájmu děti (čtení na pokračování, dětské časopisy..)
- Zájmové činnosti k rozvoji seberealizace, poznávání a dovedností (rekreační, výtvarné, sportovní a manuální činnosti). 
 

Tato fotogalerie je prázdná.