CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola

 Mateřská škola se nachází ve středu obce ve starší budově. V okolí MŠ se rozkládá obora, kde se pasou jeleni, daňci a mufloni. Od 1. ledna 2003 je MŠ na základě rozhodnutí obecního úřadu v Horních Studénkách sloučena se Základní školou  a je dnes příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.                                                                                            Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí. Budova MŠ je dvoupodlažní. Nachází se zde MŠ, školní družina, dvě třídy ZŠ, cvičebna, kuchyň, jídelna, sklady, kotelna a sklad paliv. K budově patří školní zahrada, která prošla v roce 2009 rekonstrukcí. Vybavení MŠ je zastaralé, ale dle možností postupně pracujeme na jeho obnově. Je třeba doplnit vybavení herny hracími kouty.
Budova je celkově prostorná. Vnitřní prostory jsou ze všech stran prosvětleny velkými okny. Při vstupu do budovy máme v přízemí šatnu MŠ, ředitelnu, šatnu a WC pro zaměstnance, dále prostornou hernu a třídu MŠ, sklad lehátek, umývárnu a WC dětí. Ve sklepních prostorách jsou sklady, kotelna a sociální zařízení pro topiče.
V prvním patře se nachází družina, kancelář vedoucí školní jídelny, I. třída ZŠ, dále WC pro personál, WC žáků,  Z herna, II. třída ZŠ a dále to přechází do kuchyně a jídelny.

 

             

 

ORGANIZACE DENNÍCH ČINNOSTÍ

 6.00 - 7.00       Příchod dětí společně s žáky ZŠ, volné hry.

 7.00 - 9.30       Volné hry dětí, komunikativní kruh, spontánní činnosti,

                          skupinové a individuální činnosti, TV chvilka,

                          cílené činnosti dětí, kooperativní, tématické, prožitkové a 

                          činnostní učení.

                          Hygiena, svačina.

                          Hygiena, příprava na pobyt venku.

 9.30  - 11.30    Pobyt venku

11.30 - 14.00   Hygiena, oběd, spánek

                         odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby.

14.00 - 15.30  Hygiena, svačina, odpolední činnosti.