Aktuální info pro rodiče

V současné době pro Vás nemáme žádné důležité informace

Provoz

Provoz školy
6:00 - 16:00 hod.

Provoz MŠ
6:00 - 16:00 hod.

Provoz ZŠ
7:15 - 12:05 hod.

Provoz ŠD
6:00 - 7:15 hod.
11:45 - 16:00 hod.

Základní škola

Mgr. Lucie Lantová
třídní učitelka I. a II. ročníku

Mgr. Marie Gintherová
třídní učitelka III., IV. a V. ročníku

Pavla Klimešová
učitelka ZŠ
vychovatelka v ŠD

Pavla Klimešová
asistent pedagoga